Земјоделски решенија

Земјоделство и заштита на култури

Контакт

Ние создаваме хемија за одржлива иднина

Во согласност со нашата корпоративна цел, околу 115.000 вработени придонесуваат за успехот на нашите клиенти во речиси сите сектори и речиси секоја земја во светот.

Нашите широко портфолио се движи од хемикалии, пластика и производи за заштита на растенијата до нафта и гас. BASF бележи продажба на повеќе од 60 милијарди евра во 2017 година. Ние комбинираме економски успех со заштитата на животната средина и општествената одговорност. Преку истражување и иновации, ние ги поддржуваме нашите клиенти во скоро секоја индустрија во исполнувањето на сегашните и идните потреби на општеството. Ние го сумираше овој придонес во нашата корпоративна цел: Ние создаваме хемија за одржлива иднина.

Top