Земјоделски решенија

Земјоделство и заштита на култури

Контакт

AgCelence® - Macedonia

Земјоделството постојано се соочува со нови предизвици: зголемување на трошоците за производство, повисоки стандарди за заштита на животната средина и потребата да се нахрани растечката популација во светот.

Придобивки од AgCelence®

  • Повисоки приноси
  • Зголемена толеранција на стрес и виталност
  • Зголемен пазарен квалитет
  • Зголемена ефикасност на производство

Да се исполнат овие барања, производствените процеси мора да станат исклучително ефективни и да обезбедуваат дополнителни придобивки секаде каде што е можно. Ова е причината зошто го развивме AgCelence®. Марката AgCelence® ги идентификува производите на BASF што пружаат придобивки над и повеќе од заштита на култури; овие придобивки се засновани на силни резултати на производот комбинирани со дополнителни физиолошки ефекти што го зголемуваат здравјето и виталноста на вашето растение.

AgCelence® ја нагласува посветеноста што ја имаме кон нашиот иновативен и пионерски пристап.

AgCelence® – Придобивки

AgCelence® – Придобивки

AgCelence® производите обезбедуваат спектар на физиолошки придобивки: повисок принос, подобра толеранција на стрес, зголемена ефикасност на производството и подобрен пазарен квалитет.

Прочитајте повеќе
AgCelence® – Земји

AgCelence® – Земји

Брендот AgCelence® веќе е претставен во многу земји. Земјоделството во овие земји профитира од придобивките на AgCelence® што вклучуваат повисок принос, зголемена толеранција на стрес и виталност, подобрен пазарен квалитет и зголемена ефикасност на производството.

Прочитајте повеќе
AgCelence® – Прашања и одговори

AgCelence® – Прашања и одговори

Овде најдете ги одговорите на прашањата што се однесуваат на AgCelence®.

Прочитајте повеќе

* AgCelence ® is not available in all countries. Contact your local BASF team for availability in your area. Use plant protection products safely. Always read the label and follow all the instructions for use.

Култури

Култури

За да осигурат дека културите ќе израснат до нивниот максимум, земјоделците сметаат на производи и услуги да им помогнат да произведат култури во поголеми количества, но исто така да ги направат повкусни и похранливи. Во BASF, посветени сме да обезбедиме кориснички приспособени решенија за земјоделците кои ќе им помогнат да одгледуваат култури на најдобар можен начин - насекаде низ светот.

Прочитај повеќе
Top