Земјоделски решенија

Земјоделство и заштита на култури

Контакт

Како работи AgCelence®: Зголемен антиоксидативен капацитет

Азотниот оксид (NO) произведен од нитрат редуктазата активирана со AgCelence®, има дополнителен важен ефект покрај намалувањето на стресот предизвикан од етилен.

Азотниот оксид може да ги ослободи антиоксидативните ензими коишто ги спречуваат опасните слободни радикали. Растенијата произведуваат слободни радикали како одговор на опасни надворешни влијанија, на пример по повреда или изложеност на силно ултравиолоетово зрачење. Ова е познато како оштетување на озонот и е особено добро истражено.

Постојаната изложеност на жешкото сонце е уште еден фактор на стрес за којшто може успешно да се најде решение со употребата на AgCelence® производите. Житариците, особено некои видови на јачмен, реагираат на овие услови со развивање на состојба на согореност позната како физиолошки дамки на лист (PLS), што доведува до некроза на ткивото на листот и до големи загуби со на принос. Третманот со AgCelence® може да го намали процентот на некроза на лисја за дури 25%.

Придобивката од AgCelence® ја стимулира активноста на антиоксидативен ензим наречен SOD (супероксид дисмутаза) којшто дејствува како средство за заштита од сонце и ефективно го спречува развојот на физиолошки дамки на лист. Ова е уште еден фактор со којшто се продолжува периодот на зелен раст за житарици и се обезбедува растенијата да имаат зрна, дури и во услови на екстремен топлински стрес.

Постојаната изложеност на жешкото сонце е уште еден фактор на стрес за којшто може успешно да се најде решение со употребата на AgCelence® производите. Житариците, особено некои видови на јачмен, реагираат на овие услови со развивање на состојба на согореност позната како физиолошки дамки на лист (PLS), што доведува до некроза на ткивото на листот и до големи загуби со на принос. Третманот со AgCelence® може да го намали процентот на некроза на лисја за дури 25 %.

Придобивката од AgCelence® ја стимулира активноста на антиоксидативен ензим наречен SOD (супероксид дисмутаза) којшто дејствува како средство за заштита од сонце и ефективно го спречува развојот на физиолошки дамки на лист. Ова е уште еден фактор со којшто се продолжува периодот на зелен раст за житарици и се обезбедува растенијата да имаат зрна, дури и во услови на екстремен топлински стрес.

Top