Земјоделски решенија

Земјоделство и заштита на култури

Контакт

AgCelence® за маслодајната репка

BASF нуди најдобра заштита на култури во класата за маслодајната репка.

Наесен и напролет AgCelence® промовира подобро засадување и способност за заштита при услови на мрзнење. AgCelence® исто така го подобрува управувањето со фиданки кај културата што придонесува во доведувањето до максимум на потенцијалот за принос.

Примената на AgCelence® во текот на цветањето го доведува до минимум уништувањето на подлошката на плодот за спречување на загубите пред жетвата.

Покрај тоа, растенијата третирани со AgCelence® имаат намалени нивоа на етилен, хормон за стрес кај растенијата, што може да доведе до спречување на предвремено стареење (остарување).

Културите ја добиваат потребната помош за да ги надминат ограничувањата на приносот предизвикани од фактори на стрес како што се сушните услови. Овие придобивки функционираат заедно и доведуваат до зголемување на приносот дури и во сезона на растење без напади на Sclerotinia.

Ефектите на AgCelence® врз маслодајната репка: повисок принос

Земјоделците знаат дека условите за одгледување на маслодајна репка се разликуваат секоја година и од регион до регион. Затоа BASF ги извршува нашите теренски испитувања насекаде низ светот и ги повторува неколку години за да може да им го дадеме на клиентите најдобриот совет за постигнување повисоки приноси кај маслодајната репка. На пример, испитувањата потврдуваат дека примената на AgCelence® во текот на цветањето го доведува до минимум уништувањето на подлошката на плодот за спречување на загубите пред жетвата.

Поради ова вршиме теренски испитувања насекаде низ светот и ги повторуваме неколку години за да ви го дадеме најдобриот совет.

Ефектите на AgCelence® врз маслодајната репка: зголемена ефикасност на производство

Во соработка со универзитетот Соест во Германија го извршивме следново испитување симулирајќи загуби предизвикани од уништувањето на подлошката на плодот: Ги тресевме растенијата на маслодајната репка што беа третирани или не беа третирани со производот AgCelence® и ги измеривме загубите. Резултатите јасно покажаа дека производите на AgCelence® може значително да го намалат процентот на уништени подлошки. Ова влијание ги намалува загубите кај маслодајната репка пред и во текот на жетвата.

Top