Земјоделски решенија

Земјоделство и заштита на култури

Контакт

AgCelence® – Прашања и одговори

Овде најдете ги одговорите на прашањата што се однесуваат на AgCelence®

AgCelence® е име на бренд што произлегува од комбинацијата на зборовите земјоделство и извонредност.

AgCelence® се однесува на спектар производи што обезбедуваат придобивки кои во секаква смисла ги надминуваат конвенционалните методи за заштита на културите.

Производите AgCelence® го зголемуваат здравјето и виталноста на растението.

Брендот AgCelence® ви помага да ги идентификувате и разберете производите BASF кои нудат придобивки што ја надминуваат заштитата на културите. AgCelence® ја нагласува нашата посветеност кон овој возбудлив пристап во којшто сме предводници на многу пазари.

AgCelence® не е само бренд; тој исто така ја опфаќа нашата филозофија да ги поддржуваме партнерите и клиентите со фокусирање на придобивките за вас и како одгледувачи и како претприемачи.

Врз основа на физиолошките ефекти, производите AgCelence® од BASF имаат докажани придобивки што ги надминуваат вообичаените концепти за заштита на културите:

  • Повисок принос
  • Зголемена толеранција на стрес и виталност
  • Подобрен пазарен квалитет
  • Зголемена ефикасност на производство

Зголемувањата на приносите се различни во зависност од културата и условите на средината. За да се обезбеди оптимална сигурност за одгледувачите, BASF врши исцрпни теренски испитувања низ светот. Овие теренски испитувања ни овозможуваат да направиме конкретни препораки на локална основа така што одгледувачите ќе добијат најдобри резултати. На пример, со глобалната програма за теренски испитувања, можевме да ги демонстрираме придобивките во приносот со производите AgCelence®: во просек забележавме зголемувања на приносите помеѓу 5 % и 10 % кај насади во редови како пченка, соја и житарки. Овие ефекти не се појавуваат секогаш на ист начин, но главно се стабилни.

Ова во значителна мера се разликува, во зависност од конкретната локална ситуација и културата.

На пример: Cabrio Duo®, производ на AgCelence®

кој значително ја зголемува содржината на шеќер (BRIX) кај доматите и се користи во Италија. Некои компании во индустријата за кечап нудат повисоки цени по килограм како признание за зголемениот квалитет на доматите што се третирани на овој начин.

Не, придобивките секогаш зависат и од целната култура и од локалните услови.

BASF нуди производи за конкретни култури само кога има доволно теренско искуство за да се потврди додадената вредност за одгледувачот и/или синџирот на вредности преку AgCelence®.

Производите AgCelence® како Opera® за пченка и житарки или Cabrio Duo® за домати, не само што обезбедуваат извонредна контрола на болести кај некои култури, туку исто така ги зголемуваат приносите и/или нудат подобар пазарен квалитет.

На пример, јаболката ќе содржат повеќе калциум и витамини, доматите ќе имаат повисока вредност на шеќери (BRIX), а бананите ќе може подолго да се складираат по бербата. AgCelence® може да обезбеди уште неколку дополнителни придобивки низ различни физиолошки ефекти.

Како деловни луѓе, одгледувачите мора секојдневно да донесуваат одлуки за инвестиции во нивите. Научете како да одгледувате позелени, поздрави култури и зголемете ја профитабилноста.

BASF систематски го анализира своето портфолио на активни состојки за физиолошки ефекти кои го зголемуваат здравјето на растенијата. Покрај тоа, работиме да го прошириме разбирањето на овие придобивки. Дополнително, BASF нуди платформа за истражувачи од различни универзитети кои ги испитуваат физиолошките активности кај различни култури. BASF редовно ги објавува резултатите од таа работа.

BASF настојува да им понуди на своите клиенти иновативни агрохемикалии кои обезбедуваат оптимални решенија за земјоделството. Имајќи го ова на ум, исто така ја приспособивме нашата стратегија за агрохемиско истражување и развој за да ги исполни барањата на утрешнината.

Top