Земјоделски решенија

Земјоделство и заштита на култури

Контакт

Успешните земјоделци работат напорно со цел да постигнат максимални приноси. И ние исто така.

За да осигурат дека културите ќе израснат до нивниот максимум, земјоделците сметаат на производи и услуги да им помогнат да произведат култури во поголеми количества, но исто така да ги направат повкусни и похранливи. Во BASF, посветени сме да обезбедиме кориснички приспособени решенија за земјоделците кои ќе им помогнат да одгледуваат култури на најдобар можен начин - насекаде низ светот.

Низ текот на годините, BASF стана партнер од доверба за земјоделците, земјоделските професионалци и релевантните фактори. Заедно постојано развиваме нови производи и услуги во текот на целиот циклус на културите со придобивки што не само што ги заштитуваат културите од болести, штетници или плевели, туку исто така го зголемуваат нивното здравје. Растенијата со поголема толеранција на стрес, виталност и зголемен квалитет за продажба може да доведат до многу повисоки приноси за земјоделците и квалитет на културите за потрошувачите.

Преку нашиот нов бизнис Функционална грижа за култури, нудиме нови начини да ги зголемиме приносите додека управуваме со ресурсите така што развиваме нови решенија за внесување на хранливи материи и дистрибуција на вода. За да ги исполниме очекувањата на синџирот за вредност на храна, а исто така и на растечката светска популација, ги поддржуваме земјоделците со широка низа на алатки, иницијативи и програми што може да ги измерат и зајакнат одржливите земјоделски практики.

Без оглед која култура - од пченка до соја до домати или грозје - прво разговараме со земјоделците и ги слушаме нивните потреби. Во земјоделските лаборатории ги пренесуваме тие согледувања во иновации што им помагаат на земјоделците поефикасно да произведуваат повеќе и подобри култури. Бараме нови решенија што ќе ги поддржат земјоделците да го заштитат своето земјиште и да се соочат со сите предизвици.

Ја барате вашата култура?

Винова лоза

Винова лоза

Без оглед дали виновата лоза се одгледува заради производство на винско или трпезно грозје, квалитетот е еднакво битен. Кај винското грозје самиот изглед на гроздовите не е премногу значаен, но пресудна е содржината на шеќер, киселини, ароматски материјали. За успешна продажба на трпезното грозје битно е и едното и другото.

Прочитај повеќе
Житните култури

Житните култури

Житните култури се водечки посеви за култивирање на обработливото земјиште. Во 2013 година, земјоделците одгледуваа пченица на преку 218 милиони хектари (ha) и јачмен на речиси 50 милиони ha ширум светот. Најголемите регионални производители на пченица се Азија (44 %) и Европа (32 %), додека Европа (62 %) исто така е единствениот најголем производител на јачмен.

Прочитај повеќе
Зеленчук

Зеленчук

Одгледувањето зеленчук е многу застапено во нашата земја. За одлгедување на здрав зеленчук важна е добрата заштита од болести и плевел. Компанијата БАСФ не нуди само врвни производи за заштита на земјоделските посеви, туку и комплетна програма за заштита. Со помош на добар, навремен совет и производи со потврден квалитет, осигурени се успешни резултати и здрав зеленчук.

Прочитај повеќе
Компир

Компир

Компирот бара модерно одгледување кое подразбира заштита на растенијата со најнова технологија. Искуството и знаењето на европските научници на BASF поврзани со знаењето на локалните експерти нудат токму таква заштита на компирот.

Прочитај повеќе
Легуминозни култури

Легуминозни култури

За заштита на легуминозните култури неопходно е секогаш да се биде присутен на нива, бидејќи состојбата се менува од ден на ден. Секој еден ден доцнење во примената на некоја мерка на нега значи многу, поради тоа навремената заштита е неопходна за да се сочуваат посевите и приносот. BASF во својата палета на производи содржи средства за сузбивање на најзастапените плевели, како и за борба против најзначајните болести во посевите на луцерката, детелината, гравот и грашокот.

Прочитај повеќе
Маслодајни растенија

Маслодајни растенија

Производителите на маслодајни растенија се соочуваат со постојан притисок да произведуваат поздрави култури, а истовремено да ја штитат животната средина. Едно од најважните маслодајни растенија е маслодајната репка. Како што расте важноста на производството на маслодајна репка, технологиите за висококвалитетно производство стануваат сè поважни.

Прочитај повеќе
Овошје

Овошје

Зголемената побарувачка за овошје во текот на целата година наметна модернизација на производството и усовршување на средствата за заштита на растенијата. BASF во својата палета на производи има ефикасни препарати по најнова технологија, кои обезбедуваат добар квалитет и род на овошјето.

Прочитај повеќе
Ориз

Ориз

Оризот е најважната култура за исхрана во светот, што има суштинска улога во обезбедувањето сигурност за храна и намалување на сиромаштијата. Во 2013 година, земјоделците одгледуваа ориз на нешто помалку од 165 милиони хектари (ha) низ целиот свет, произведувајќи 745 милиони тони.

Прочитај повеќе
Пченка

Пченка

Пченката е важна житна култура што главно се користи за исхрана, исхрана на животни и биогорива. Оваа култура бара професионално одгледување за да се достигне нејзиниот оптимален производствен потенцијал.

Прочитај повеќе

Дознајте повеќе за нашите производи

Следниве производи се дел од нашите иновативни решенија. Изберете еден од производите подолу за да добиете повеќе информации. За производи достапни во вашата земја проверете ја страницата на вашата земја.

Прикажи ги сите

Acrobat® MZ WG

Acrobat® MZ WG

Acrobat® MZ WG е комбиниран фунгицид со контактно и системичко дeлување за заштита од пламеница и црна дамкавост.

Прочитај повеќе
Aura®

Aura®

Производот за заштита Aura® се употребува како селективен хербицид наменет за сузбивање на плевелите од родот Echinochloa (диво просо) во ориз.

Прочитај повеќе
Basagran® 480 SL

Basagran® 480 SL

Селективен, контактен хербицид наменет за сузбивање на едногодишни и повеќегодишни широколисни плевели кај поголем број различни посеви.

Прочитај повеќе
Cabrio® Top

Cabrio® Top

Врвен повеќенаменски фунгицид за сузбивање на причинителот на племеница (Plasmopara viticola), пепелница (Uncinula necator) кај виновата лоза, како и на други економски значајни болести кај виновата лоза.

Прочитај повеќе
Cantus®

Cantus®

Фунгицид со активна материја боскалид, кој се одликува со единствен механизам на делување за сузбивање на сиво гниење - ботритис.

Прочитај повеќе
Caramba® EC

Caramba® EC

Системичен фунгицид со превентивно, куративно и ерадикативно делување.

Прочитај повеќе
Collis®

Collis®

Системичен фунгицид со превентивно и куративно делување. Содржи две активни материи, кои одлично се надополнуваат при сузбивањето на пепелницата кај виновата лоза со своите различни места и механизми на делување, со што се добива сигурна заштита на лозјето од пепелница.

Прочитај повеќе
Delan® 70 WG

Delan® 70 WG

Delan® 70 WG ја содржи активната материја дитијанон, која покажува извонредна делотворност при сузбивањето на голем број причинители на болести кај булките.

Прочитај повеќе
Enervin®

Enervin®

Содржи две активни материи – аметоктрадин и метирам. Зедно претставуваат идеална комбинација во борбата против резистенцијата, и двете делуваат превентивно и имаат добар екотоксиколошки профил.

Прочитај повеќе
Top