Земјоделски решенија

Земјоделство и заштита на култури

Контакт

Kонтакт

Kонтактни податоци на вработените во нашиот тим

Kонтакт

Данијела Александровиќ

Логистичка поддршка

Aлександар Јотов

Маркетинг мeнаџер за подрачјето на поранешна Југославија

Анамарија Машиќ

Maркетинг и комуникации

Драган Маќош

Meнаџер за техничка поддршка за Србија, Македонија, Албанија и Република Српска

Бранкица Миленковиќ

Логистика

Душица Бојовиќ

Регистрација на препарати

Vania Gortcheva

Директор на Агро бизнис за подрачјето на поранешна Југославија и Бугарија

Teхничка поддршка

Синиша Шишиќ

Tехничка поддршка за подрачјето на Срем, Мачва и Република Српска

Милан Машиќ

Tехничка поддршка за подрачјето на Бачка

Горан Пухар

Tехничка поддршка за подрачјето на среден и јужен Банат

Љубиша Миленковиќ

Tехничка поддршка за подрачјето на централна и јужна Србија

Top