Земјоделски решенија

Земјоделство и заштита на култури

Контакт

Kонтакт

Kонтактни податоци на вработените во нашиот тим

Kонтакт

Momcilo Dimitrijevic

Директор на Агро бизнис за подрачјето на поранешна Југославија

Данијела Александровиќ

Логистичка поддршка

Aлександар Јотов

Маркетинг мeнаџер за подрачјето на поранешна Југославија

Анамарија Машиќ

Maркетинг и комуникации

Драган Маќош

Meнаџер за техничка поддршка за Србија, Македонија, Албанија и Република Српска

Бранкица Миленковиќ

Логистика

Душица Бојовиќ

Регистрација на препарати

Ивана Дениќ

Регистрација на препарати

Mари Главоњиќ

Логистика и контрола

Teхничка поддршка

Синиша Шишиќ

Tехничка поддршка за подрачјето на Срем, Мачва и Република Српска

Милан Машиќ

Tехничка поддршка за подрачјето на Бачка

Горан Пухар

Tехничка поддршка за подрачјето на среден и јужен Банат

Aлександар Стајиќ

Tехничка поддршка за подрачјето на јужна Бачка, Браничево и град Белград

Љубиша Миленковиќ

Tехничка поддршка за подрачјето на централна и јужна Србија

Top